Krishantering i din mobil

Softcrisis gör alla dina krisplaner digitala och tillgängliga när du behöver dem, i din mobiltelefon.

I app store På Google play

Hantera Krisen Innan Den Inträffar

Gör dina krisplaner mobila

Digitalisera dina krisplaner och gör dem tillgängliga när du behöver dem som mest. Konvertera enkelt dina Word dokument genom att klippa och klistra.

Förbered kontaktlistor

Skapa fördefinierade kontaktlistor som du snabbt och enkelt kommer åt i din mobiltelefon. När olyckan är framme är kontaktuppgifterna till krisgruppen nära till hands.

För loggbok

Genom den inbyggda loggboken kan du enkelt notera vad du gjort och när. Om ni är flera som arbetar med en incident kan ni även se varandras inlägg.

Ökade krav på krishantering

Menar du att ”det-kan inte hända-oss”?

Enligt några av världens ledande experter på krishantering, är ökningen av krisfrekvens på senare decinnet orsakat av en inrotad ”det-kan-inte hända-oss”-mentalitet – vilket i sin tur leder till en total brist på beredskap för kriser. Genom att vara förberedd, kan du minska en kris inverkan på verksamheten och kanske helt undvika att den inträffar.

Behovet av snabb kriskommunikation

Från tragiska olyckor till PR-fiaskon, vi lever i ett alltmer krisdrabbat samhälle. Faktum är att hälften av de stora industriolyckor under det senaste seklet inträffat under de senaste 20 åren. Samtidigt har utvecklingen av informationssamhället lett till allt snabbare krishändelser. Detta sätter nya krav på krishantering och kriskommunikation.

Redo att förbereda dig för oförutsedda händelser?

Säker inloggning
Innehållet sparas på våra säkra servrar och kan enbart nås via inloggning i din mobiltelefonen och på webben.

Alltid tillgängligt
Innehållet synkroniseras till din mobiltelefon vilket gör att det alltid är uppdaterat och tillgängligt för dig, även om du inte har någon internetuppkoppling.

Loggbok
Notera dina åtgärder och dela information med dina kollegor. Loggboken kommer du åt både via webben och din egna mobiltelefon. Alla inlägg tidsstämplas vilket gör det enkelt att följa upp förloppet i efterhand.

Krisplaner
Genom webbverktyget lägger du snabbt och enkelt upp dina krisplaner som synkroniseras med din mobiltelefon. Planerna sparas lokalt på mobiltelefonen vilket gör att du även kommer åt dem om du skulle sakna tillgång till internet.

Kontaktlistor
Skapa en kontaktlista för krisgruppen eller obegränsat med kontaktlistor för olika tillfällen. Du kan enkelt skapa kontaktlistor och lägga till kontakter både i din mobiltelefon och via webben. Kontaktlistorna synkroniseras med alla andra som har Softcrisis på din organisation.

Köp och ladda ner direkt

app-store Get it on Google Play
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.